Faller 130476 - 2 Industriesilo's

Faller 130489 - Slagerij/Bakkerij

Faller 130503 - Camping caravan set

Faller 130559 - Haus im Bau

Faller 130601 - Woonhuis Texel

Faller 130602 - Woonhuis Vlieland

Faller 130603 - Woonhuis Ballum

Faller 130643 - Architectenhuis met platen dak

Faller 130684 - Tiny House

Faller 130803 - Flatgebouw P2/5

Faller 130958 - Umspannwerk

Faller 130960 - Brouwerij

Faller 130981 - Logistiek-centrum DHL

Faller 131008 - 2 Woonboten

Faller 190049 - Zwitserse biologische boerderij

Faller 190081 - Brauerei Peschl

Faller 190276 - Set Grindfabriek

Faller 190652 - VVV Kantoor

Faller 191777 - Werkstat Pfaff

Faller 191788 - Stationaire stoommachine

Faller 191784 - kleine tankstelle